بایگانی‌های نیروی زمینی ارتش - بلاگ ملکانا - مرجع مطالب و اخبار مسکن
۳۰ هزار واحد مسکونی سازمانی در اختیار کارمندان نیروی زمینی ارتش قرار گرفت ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
امیر سرتیپ، کیومرث حیدری، به عنوان فرمانده نیروی زمینی ارتش، اظهار داشت: در راستای تأمین رفاه و آسایش کارکنان نیروی زمینی ارتش، در سال جاری حدود 30 هزار واحد مسکونی احداث شده و در اختیار متقاضیان و کارکنان این سازمان قرار گرفته است.

۳۰ هزار واحد مسکونی سازمانی در اختیار کارمندان نیروی زمینی ارتش قرار گرفت

امیر سرتیپ، کیومرث حیدری، به عنوان فرمانده نیروی زمینی ارتش، اظهار داشت: در راستای تأمین رفاه و آسایش کارکنان نیروی زمینی ارتش، در سال جاری حدود ۳۰ هزار واحد مسکونی احداث شده و در اختیار متقاضیان و کارکنان این سازمان قرار گرفته است. ایشان ضمن حضور در دوازدهمین گردهمایی بزرگ فرماندهان یگان های عمده و […]

ads
ads
ads