بایگانی‌های هزینه زندگی - بلاگ ملکانا - مرجع مطالب و اخبار مسکن
هزینه زندگی در حال حاضر دست کم ۴ میلیون تومان است ۲۷ دی ۱۳۹۷
6 ماه از زمانی که نمایندگان کارگری به دلیل مشکلات اقتصادی سال جاری و بالا بودن هزینه زندگی از وزارت کار درخواست کردند قدرت خرید کارگران را در سال 97 افزایش دهد اما این امر محقق نگردید و به نظر می رسد در سال جاری اجرا نمی شود.

هزینه زندگی در حال حاضر دست کم ۴ میلیون تومان است

۶ ماه از زمانی که نمایندگان کارگری به دلیل مشکلات اقتصادی سال جاری و بالا بودن هزینه زندگی از وزارت کار درخواست کردند قدرت خرید کارگران را در سال ۹۷ افزایش دهد اما این امر محقق نگردید و به نظر می رسد در سال جاری اجرا نمی شود. در بیست و سومین روز تیرماه سال […]

ads
ads
ads