بایگانی‌های واحد های مسکونی کرمانشاه - بلاگ ملکانا - مرجع مطالب و اخبار مسکن
تا انتهای نیمه نخست ۹۸، واحد های مسکونی کرمانشاه به پایان خواهند رسید ۲۰ آذر ۱۳۹۷
عزیزالله مهدیان، معاون مسکن روستایی بنیاد مسکن گفت: به مستأجران زمینی واگذار نخواهد شد و این گفته صحت ندارد. وی افزود: تا انتهای نیمه نخست سال 98، ساخت واحد های مسکونی کرمانشاه به پایان خواهد رسید.

تا انتهای نیمه نخست ۹۸، واحد های مسکونی کرمانشاه به پایان خواهند رسید

عزیزالله مهدیان، معاون مسکن روستایی بنیاد مسکن گفت: به مستأجران زمینی واگذار نخواهد شد و این گفته صحت ندارد. وی افزود: تا انتهای نیمه نخست سال ۹۸، ساخت واحد های مسکونی کرمانشاه به پایان خواهد رسید. ایشان در ادامه در خصوص وضعیت معیشتی مردم کرمانشاه پس از زلزله سال گذشته صحبت کردند و این طور […]

ads
ads
ads