بایگانی‌های وام خود اشتغالی - بلاگ ملکانا - مرجع مطالب و اخبار مسکن
اعطای وام خود اشتغالی به مددجویان آزاد شده ۱۲ دی ۱۳۹۷
مدیرکل زندان های استان تهران، از تلاش های مسئولین و کارکنان مرکز امور خدمات اجتماعی و مراقبت بعد از خروج زندان های استان خبر داد و در خصوص تأمین ودیعه مسکن 12 خانواده به همراه پرداخت 76 وام خود اشتغالی به مددجویان آزاده توضیحاتی ارائه نمود.

اعطای وام خود اشتغالی به مددجویان آزاد شده

مدیرکل زندان های استان تهران، از تلاش های مسئولین و کارکنان مرکز امور خدمات اجتماعی و مراقبت بعد از خروج زندان های استان خبر داد و در خصوص تأمین ودیعه مسکن ۱۲ خانواده به همراه پرداخت ۷۶ وام خود اشتغالی به مددجویان آزاده توضیحاتی ارائه نمود. این مقام مسئول ضمن اشاره به این که خدمات […]

ads
ads
ads