بایگانی‌های کارت اعتباری مصالح ساختمانی - بلاگ ملکانا - مرجع مطالب و اخبار مسکن
کارت اعتباری مصالح ساختمانی ارائه می شود ۱۱ فروردین ۱۳۹۸
محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، با بیان این که در راستای تعادل بخشی عرضه و تقاضای مسکن به ساخت 400 هزار واحد مسکونی مبادرت ورزیده است، اظهار داشت: نهایتا تا اواسط بهار، کارت اعتباری مصالح ساختمانی ارائه خواهد شد.

کارت اعتباری مصالح ساختمانی ارائه می شود

محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، با بیان این که در راستای تعادل بخشی عرضه و تقاضای مسکن به ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی مبادرت ورزیده است، اظهار داشت: نهایتا تا اواسط بهار، کارت اعتباری مصالح ساختمانی ارائه خواهد شد. ایشان با اشاره به این که ساخت واحد های مسکونی از سه ماه انتهایی سال […]

سود کارت اعتباری مصالح ساختمانی مشخص نیست ۰۸ بهمن ۱۳۹۷
محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، در خصوص کارت اعتباری مصالح ساختمانی توضیحاتی ارائه نمود و تصریح کرد: زمانی که سفارش انبوهی به ثبت برسد آنگاه تخفیف هایی در نظر گرفته خواهد شد که این تخفیف ها به نوعی کاهش هزینه های تولید مسکن را سبب می شوند و به عنوان یک امتیاز ویژه از آن ها یاد می شود.

سود کارت اعتباری مصالح ساختمانی مشخص نیست

محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، در خصوص کارت اعتباری مصالح ساختمانی توضیحاتی ارائه نمود و تصریح کرد: زمانی که سفارش انبوهی به ثبت برسد آنگاه تخفیف هایی در نظر گرفته خواهد شد که این تخفیف ها به نوعی کاهش هزینه های تولید مسکن را سبب می شوند و به عنوان یک امتیاز ویژه از […]

وضعیت کارت اعتباری مصالح ساختمانی از زبان محمد اسلامی ۲۷ دی ۱۳۹۷
محمد اسلامی به عنوان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این که ارائه کارت اعتباری مصالح ساختمانی به عنوان طرحی جدید شناخته می شود اظهار داشت: کماکان این طرح به مرحله نهایی نرسیده است و عملیاتی نشده است.

وضعیت کارت اعتباری مصالح ساختمانی از زبان محمد اسلامی

محمد اسلامی به عنوان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این که ارائه کارت اعتباری مصالح ساختمانی به عنوان طرحی جدید شناخته می شود اظهار داشت: کماکان این طرح به مرحله نهایی نرسیده است و عملیاتی نشده است. ایشان در خصوص سقف خرید از کارت اعتباری هم صحبت هایی ارائه نمودند و خاطرنشان کردند: […]

ads
ads
ads