بایگانی‌های کمیته امداد خراسان رضوی - بلاگ ملکانا - مرجع مطالب و اخبار مسکن
کمیته امداد خراسان رضوی ۱۷۰۰ مسکن برای مددجویان می سازد ۱۹ دی ۱۳۹۷
حبیب الله آسوده به عنوان مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی، از اقدامات کمیته امداد جهت تأمین مسکن برای مددجویان سخن گفت و اظهار داشت: در بازه ای 9 ماهه، 1700 مسکن روستایی و شهری در اختیار مددجویان قرار داده شده

کمیته امداد خراسان رضوی ۱۷۰۰ مسکن برای مددجویان می سازد

حبیب الله آسوده به عنوان مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی، از اقدامات کمیته امداد جهت تأمین مسکن برای مددجویان سخن گفت و اظهار داشت: در بازه ای ۹ ماهه، ۱۷۰۰ مسکن روستایی و شهری در اختیار مددجویان قرار داده شده هرچند تعدادی از آن ها کماکان در مرحله ساخت قرار دارند و به بهره برداری […]

ads
ads
ads