بایگانی‌های نقش رشد جمعیت در وضعیت بازار مسکن - بلاگ ملکانا - مرجع مطالب و اخبار مسکن
مردم معترض تهران به گرانی های اخیر ۱۴ آذر ۱۳۹۷
محمد محمودی شاه نشین به عنوان عضو کمیسیون شورا ها و امور داخلی مجلس، در خصوص مهاجرت معکوس ساکنان تهران صحبت کرد و اذعان نمود: منتقل شدن ساکنان پایتخت به شهرک های اقماری، به دلیل رشد بی مهابای قیمت و کاهش بی سابقه قدرت خرید متقاضیان بوده است.

مردم معترض تهران به گرانی های اخیر

محمد محمودی شاه نشین به عنوان عضو کمیسیون شورا ها و امور داخلی مجلس، در خصوص مهاجرت معکوس ساکنان تهران صحبت کرد و اذعان نمود: منتقل شدن ساکنان پایتخت به شهرک های اقماری، به دلیل رشد بی مهابای قیمت و کاهش بی سابقه قدرت خرید متقاضیان بوده است. ایشان ضمن اشاره به این که جمعیت […]

وضعیت بازار مسکن در تهران و حومه ۱۳ مهر ۱۳۹۷

وضعیت بازار مسکن در تهران و حومه

داشتن در سال های اخیر به دلیل رشد جمعیت و مهاجرت به سوی شهر های بزرگی در تهران بسیار سخت شده است. این عمل باعث می شود که وضعیت بازار مسکن در تهران دچار نوسانات شدید و سپس رکود گردد. قیمت های بالا و خارج از عرف پیامد این مهاجرت ناگهانی می باشد. از این رو […]

ads
ads
ads